loctite-495-super-bonder-instant-adhesive

loctite-495-super-bonder-instant-adhesive

Alt:loctite-495-super-bonder-instant-adhesive
Caption:

Uploaded to

Keo dán khô nhanh Loctite® 495™ Super Bonder® dùng liên kết các thành phần cao su, kim loại, và nhựa với khoản cách đến 0.004 inch. Chuyên mục Sản phẩm: Keo dán khô nhanh Nhà cung cấp: Loctite Ngành công nghiệp: Bảo trì Các ngành công nghiệp tổng hợp Ô tô, xe máy và động…
Scroll to top