loctite-454-prism-instant-adhesive-gel

loctite-454-prism-instant-adhesive-gel

Alt:loctite-454-prism-instant-adhesive-gel
Caption:

Uploaded to

LOCTITE 454 là keo khô nhanh dạng gel đa ứng dụng, lý tưởng cho trên bề mặt thẳng đứng và trên cao. LOCTITE® 454 là keo khô nhanh được thiết kế để ghép các vật liệu khó liên kết, đòi hỏi phải phân phối ứng suất đồng đều và có độ bền kéo và/hoặc lực…
Scroll to top