loctite-324-speedbonder

loctite-324-speedbonder

Alt:loctite-324-speedbonder
Caption:

Uploaded to

– Loctite® 324™ chịu va chạm cao, dảo dai, acrylic hai bậc, không cần pha trộn, màu hổ phách, keo kết dính cấu trúc đa diện. – Loctite 324 kháng dung môi và, khi được sử dụng kết hợp với Loctite Primer 7075™, thì lý tưởng cho các khe hở lớn. – Loctite 324 là…
Scroll to top