p1168374_33d0f1b7778c435aa8cfabdc5f59a5f6

p1168374_33d0f1b7778c435aa8cfabdc5f59a5f6

Alt:p1168374_33d0f1b7778c435aa8cfabdc5f59a5f6
Caption:

Uploaded to

Loctite 290 chống tự tháo. Màu xanh lục. Vì là sản phẩm có độ nhớt thấp, thẩm thấu được nên Loctite 290 dùng cho bu lông trước khi lắp ráp lên đến 1/2″ (12 mm) như: Ốc vít thiết bị, đầu nối thiết bị, đầu nối cáp điện và bộ ốc vít. Ngoài ra còn…
Scroll to top