general-purpose-liquid-lanolin

general-purpose-liquid-lanolin

A multi-purpose penetrant, lubricant and corrosion inhibitor.

Alt:general-purpose-liquid-lanolin
Caption:

Uploaded to

Chất thẩm thấu, ức chế ăn mòn, bôi trơn, và phục hồi. Lanotec GP Liquid Lanolin kết hợp giữa lanolin tự nhiên với chất mang bay hơi để có thể dễ dàng sử dụng và tăng cường khả năng thẩm thấu. Thẩm thấu sâu qua rỉ sét và nới lỏng các công cụ và thành…
Scroll to top