precision-te-needle-18-gauge

precision-te-needle-18-gauge

Alt:precision-te-needle-18-gauge
Caption:

Uploaded to

Kim bơm hóa chất TE 18 Gauge được dùng để bơm hóa chất dạng lỏng với độ chính xác cao. Hình dạng gồm một ống kim thép không rỉ và đầu phểu nhựa có vành kép để gắn vào ống pit-tông. Cấu tạo bên trong kim bơm chính xác cao để dòng nguyên liệu không…
Scroll to top