Dowsil EA-3838 Fast Adhesive – RTV silicone adhesive

Dowsil EA-3838 Fast Adhesive – RTV silicone adhesive

Alt:Dowsil EA-3838 Fast Adhesive - RTV silicone adhesive
Caption:

Uploaded to

Keo hai thành phần DOWSIL™ EA-3838 Fast Adhesive khô nhanh ở nhiệt độ phòng. Chất kết dính/keo hai thành phần, không ăn mòn, trung tính, đóng rắn alkoxy. Khô nhanh chóng và đồng nhất ở nhiệt độ phòng. Bám dính tốt, bền trên nhiều loại nền khác nhau. Kháng thời tiết và UV tuyệt vời.…
Scroll to top