5_647_1577546_815_748_fbe23389fbc74c878473fa76aac7482d

5_647_1577546_815_748_fbe23389fbc74c878473fa76aac7482d

Alt:5_647_1577546_815_748_fbe23389fbc74c878473fa76aac7482d
Caption:

Uploaded to

Henkel Technomelt® PS 713A ™ là chất kết dính nhạy cảm với áp suất được thiết kế để tối ưu hóa tốc độ dòng keo trong dán nhãn và các ứng dụng khác đòi hỏi độ dính cao. Technomelt® PS 713A ™ cung cấp sự cân bằng tốt giữa kéo, gọt và cắt. Keo thường…
Scroll to top