pa678_55c43108711b48b6a1841245503b1e7a

pa678_55c43108711b48b6a1841245503b1e7a

Alt:pa678_55c43108711b48b6a1841245503b1e7a
Caption:

Uploaded to

Keo nhiệt Hotmelt được sử dụng cho các ứng dụng đúc cho phép đóng gói các thành phần dễ vỡ mà không bị hư hại. Được thiết kế để đáp ứng yêu cầu quá trình đúc áp suất thấp. TECHNOMELT® PA678 BLACK là một polyamide nhựa nhiệt dẻo hiệu suất cao và được thiết kế…
Scroll to top