loctite logo

loctite logo

Alt:loctite logo
Caption:

Uploaded to

Keo dán epoxy được đóng rắn bằng nhiệt, thiết kế chuyên cho các ứng dụng y tế. Keo epoxy có tác dụng liên kết, bịt kín hoặc cách nhiệt các bộ phận nhạy cảm với nhiệt.LOCTITE® ABLESTIK 927-10E là keo epoxy có khả năng bám dính tốt với nhiều loại chất nền bao gồm thép…
Scroll to top