araldite 2014-2

araldite 2014-2

Alt:araldite 2014-2
Caption:

Uploaded to

Araldite 2014-2 là loại keo epoxy dạng kem hai thành phần, khô ở nhiệt độ phòng, và là một dạng chất xúc biến có khả năng chống chịu tốt với các tác động của môi trường và hóa chất. Sản phẩm được sử dụng để kết dính các thành phần bằng kim loại, linh kiện…
Scroll to top