p1168347_5b697a6259624d8fa357999308acaecf

p1168347_5b697a6259624d8fa357999308acaecf

Alt:p1168347_5b697a6259624d8fa357999308acaecf
Caption:

Uploaded to

Keo dán nhanh Loctite 480 là công dụng kết dính các bề mặt, vật liệu trong một khoảng thời gian rất ngắn. Những đặc điểm nổi bật của sản phẩm có thể kể đến như: Sản phẩm có màu đen. Khách hàng có thể sử dụng keo dáng cho các vật liệu và bề mặt…
Scroll to top