p1168334_f31e9e3e6ffc41e3905d9f5d9b2018c7

p1168334_f31e9e3e6ffc41e3905d9f5d9b2018c7

Alt:p1168334_f31e9e3e6ffc41e3905d9f5d9b2018c7
Caption:

Uploaded to

LOCTITE 382 Tak Pak® độ nhớt cao, một phần, đóng rắn nhiệt độ phòng, keo chất kết dính khô nhanh. LOCTITE 382 Tak Pak được dùng cho các ứng dụng điện tử và lấp đầy các khoảng cách lớn lên đến 0.008″ trên nhiều loại vật liệu Sản phẩm: Keo dán khô nhanh Nhà cung…
Scroll to top