tube_winding_b9fd017f5808401d9c2ee04cb23adb72

tube_winding_b9fd017f5808401d9c2ee04cb23adb72

Alt:tube_winding_b9fd017f5808401d9c2ee04cb23adb72
Caption:

Uploaded to

Sx: Henkel/ AQUENCEThị trường: Bao bìỨng dụng: Keo bao bì (keo sữa)Bìa Các tông SóngKeo dán bìa các tông sóng của Henkel được phát triển cho các tiêu chí riêng của từng ứng dụng để đảm bảo công suất tối ưu, chất lượng cao của bìa thành phẩm và giảm thiểu tổng chi phí sử…
Scroll to top