LOCTITE® ECCOBOND UF 3808

LOCTITE® ECCOBOND UF 3808

Alt:LOCTITE® ECCOBOND UF 3808
Caption:

Uploaded to

Kem lót mao mạch LOCTITE® ECCOBOND UF 3808 là một epoxy dán linh kiện BGA, CSP, Flip Chip được thiết kế để xử lý nhanh ở nhiệt độ thấp để giảm thiểu căng thẳng biến dạng cho các thành phần khác. Khi khô, keo cung cấp các tính chất cơ học tuyệt vời để bảo…
Scroll to top