CRC® Rust Converter

CRC® Rust Converter

neutralizes rust and converts it to a tough, black primer in one easy step.

Alt:CRC® Rust Converter
Caption:

Uploaded to

CRC Rust Converter biến tính rỉ sét thành bề mặt trơ bảo vệ bề mặt kim loại. Nó vô hiệu hóa rỉ sét và chuyển nó thành lớp sơn lót đen, cứng chỉ trong một bước dễ dàng. CRC Rust Converter khô nhanh dùng được cho bất kỳ bề mặt kim loại bị rỉ sét…
Scroll to top