Hợp Chất CRC Leak Stop Spray Seal

Hợp Chất CRC Leak Stop Spray Seal

Alt:Hợp Chất CRC Leak Stop Spray Seal
Caption:

Uploaded to

CRC Leak Stop Spray Seal là một loại keo chống thấm dễ sử dụng cho hầu hết các bề mặt cứng. Cầu nối các khe hở và vết nứt, nó cung cấp một giải pháp linh hoạt, bền, lâu dài để chống rò rỉ. Hệ thống phun 360° cho phép sử dụng hộp ở mọi…
Scroll to top