Hợp chất chống rỉ CRC ZINC IT

Hợp chất chống rỉ CRC ZINC IT

Alt:Hợp chất chống rỉ CRC ZINC IT
Caption:

Uploaded to

CRC ZINC IT - Hợp chất đơn thành phần giầu Kẽm với chất kết dính đặc biệt, chứa 93% kẽm nguyên chất nhất trong một lớp màng được làm khô nhằm bảo vệ chống gỉ Ganvanic. Sử dụng Zin It để sửa chữa nhanh khi những bề mặt bảo vệ bị bong, choc do va…
Scroll to top