dow-corning-hc-2000

dow-corning-hc-2000

Alt:dow-corning-hc-2000
Caption:

Uploaded to

Một thành phần, trong mờ mờ, đóng rắn RTV độ ẩm, fast tack-free, controlled volatility, độ nhớt rất thấp. Thuộc tính vật lý Màu sắc: trong mờ mờ Hằng số điện môi ở 1MHz: = 2.7 Sức bền điện môi: = 850 volts per mil v/mil Chảy được. Chuyên mục Sản phẩm: Chất tráng phủ…
Scroll to top