dow-corning-ea-9189-h-white

dow-corning-ea-9189-h-white

Alt:dow-corning-ea-9189-h-white
Caption:

Uploaded to

Keo RTV một thành phần. Gel điện môi. Keo silicone dán linh kiện, cố định, giữ chân linh kiện, và tản nhiệt Thuộc tính vật lý Màu: trắng Hằng số điện môi ở 100 kHz: = 2.59 Sức bền điện môi: = 700 volts trên mil v/mil Sức bền điện môi (kV/mm): = 28 kV/mm
Scroll to top