700-series-air-powered-pistons

700-series-air-powered-pistons

Alt:700-series-air-powered-pistons
Caption:

Uploaded to

Dòng piston đảm bảo áp lực trải đều trên bề mặt chất lỏng dùng trong định lượng chất lỏng. Thanh gạt trong piston giúp ngăn nước nhỏ giọt và ngăn ngừa việc lãng phí vật liệu. Áp suất vận hành tối đa là 100psi (6.9bar). “Easy Flow” Pistons (màu xanh) được khuyến cáo đối với…
Scroll to top