frekote_fms_46096fe9ff074911851b38b759e00945

frekote_fms_46096fe9ff074911851b38b759e00945

Alt:frekote_fms_46096fe9ff074911851b38b759e00945
Caption:

Uploaded to

LOCTITE® FREKOTE FMS là chất bịt kín dựa trên dung môi được sử dụng trong giai đoạn chuẩn bị cho khuôn composite, lau sạch và tạo ra bề mặt có độ bóng cao. Nó được chế tạo đặc biệt như một chất trám cho sợi polyester, epoxy và các khuôn composite khác. Sản phẩm bịt…
Scroll to top