molykote-l-0610-vacuum-pump-oil

molykote-l-0610-vacuum-pump-oil

Alt:molykote-l-0610-vacuum-pump-oil
Caption:

Uploaded to

Dầu nhờn công nghiệp hiệu suất cao cho máy nén và máy bơm chân không. Dầu nhớt molykote chuyên dụng trong công nghiệp. Khối lượng riêng = 0.867 gam/cc Nhiệt độ chảy nhỏ giọt = 260 độ C Nhiệt độ đông đặc < -21 độ C Chỉ số nhớt = 110
Scroll to top