image_505600_1_20411_1_549981_08994bf24cb14707b6e99f69c10a87d1

image_505600_1_20411_1_549981_08994bf24cb14707b6e99f69c10a87d1

Alt:image_505600_1_20411_1_549981_08994bf24cb14707b6e99f69c10a87d1
Caption:

Uploaded to

 Được phát triển dành riêng cho các loại xe đi được 75.000 dặm trở lên. Công thức công nghệ cao kéo dài tuổi thọ hộp số, dừng / ngăn ngừa rò rỉ và phục hồi chuyển số mượt mà. Không tương thích với chất lỏng truyền động vô cấp CVT.
Scroll to top