image_505600_1_20411_1_549972_a359a42716d04fad8fdf183f1d074030

image_505600_1_20411_1_549972_a359a42716d04fad8fdf183f1d074030

Alt:image_505600_1_20411_1_549972_a359a42716d04fad8fdf183f1d074030
Caption:

Uploaded to

Đặc điểm và tính năng: - Sửa chữa hiệu quả các rò rỉ trong hộp số tự động, hệ thống lái trợ lực và thủy lực. - Ngăn chặn rò rỉ do phớt và miếng đệm lâu năm. - Các chất làm sạch mạnh mẽ loại bỏ cặn, gôm và dầu bóng để ngăn ngừa…
Scroll to top