CRC GDI Intake Valve & Turbo Cleaner

CRC GDI Intake Valve & Turbo Cleaner

Alt:CRC GDI Intake Valve & Turbo Cleaner
Caption:

Uploaded to

CRC GDI Van Intake Valve & Turbo Cleaner loại bỏ carbon tích tụ thường thấy ở mặt sau của Van nạp và Turbos trong tất cả các loại động cơ chạy bằng xăng. CRC GDI Intake Valve & Turbo Cleaner hòa tan và đẩy cặn bám khỏi thân và đỉnh van mà không cần tháo…
Scroll to top