CRC Diesel Injector Cleaner

CRC Diesel Injector Cleaner

Alt:CRC Diesel Injector Cleaner
Caption:

Uploaded to

CRC Diesel Injector Cleaner được thiết kế đặc biệt để làm sạch kim phun trong động cơ diesel hiện đại và giữ cho chúng luôn sạch sẽ. Là sự kết hợp của các chất hoạt động bề mặt tiên tiến, chất tẩy rửa, chất phân tán độ ẩm, chất ức chế ăn mòn và chất…
Scroll to top