CRC® Brakleen® Brake Parts Cleaner – Non-Chlorinated, 14 Wt Oz

CRC® Brakleen® Brake Parts Cleaner – Non-Chlorinated, 14 Wt Oz

Alt:CRC® Brakleen® Brake Parts Cleaner - Non-Chlorinated, 14 Wt Oz
Caption:

Uploaded to

Chất làm sạch gốc dầu CRC Brakleen có dung môi với độ đậm đặc cao được lựa chọn kỹ, đảm bảo khả năng làm sạch mạnh mẽ, loại bỏ dầu và mỡ đã ngấm lâu vào các khớp nối. Khuyên dùng để làm sạch hiệu quả dầu, mỡ khỏi hệ thống phanh và các chi…
Scroll to top