dow_corning_1_2577

dow_corning_1_2577

Alt:dow_corning_1_2577
Caption:

Uploaded to

Chất phủ bảo giác Dow Corning® 1-2577 dùng công nghiệp lắp ráp điện tử có thể được ứng dụng bằng cách phun, ngâm, quét hoặc sơn chảy. Các ứng dụng phun khối lượng thấp sử dụng một súng phun cầm tay, việc pha trộn đến 40% chất rắn sử dụng dung môi khô thơm như…
Scroll to top