frekote_pmc_86dc1f71b1294244be70c5ee04da2cfd

frekote_pmc_86dc1f71b1294244be70c5ee04da2cfd

Alt:frekote_pmc_86dc1f71b1294244be70c5ee04da2cfd
Caption:

Uploaded to

Chất tẩy rửa với hỗn hợp đặc biệt của dung môi loại bỏ sáp từ khuôn polyester. Không có bề mặt xỉn màu. LOCTITE® FREKOTE PMC là chất làm sạch sau với hỗn hợp dung môi đặc biệt được thiết kế để hòa tan và loại bỏ sáp khỏi khuôn polyester mà không làm mờ…
Scroll to top