loctite-587-ultra-blue

loctite-587-ultra-blue

Alt:loctite-587-ultra-blue
Caption:

Uploaded to

Tên sản phẩm: Loctite 587 Part #: 587 LOCTITE® Ultra Blue™ 587 Keo một thành phần, đóng rắn yếm khí ở nhiệt độ phòng, lưu hóa, keo silicone tạo gioăng chịu nhiệt độ cao. Bôi keo vào giữa 2 bộ phận, khi khô sẽ tạo thành gioăng ngăn ngừa rò rỉ, hư hại do rung…
Scroll to top