2015_ce0f26cf389343d592bf23a5c97ba612

2015_ce0f26cf389343d592bf23a5c97ba612

Alt:2015_ce0f26cf389343d592bf23a5c97ba612
Caption:

Uploaded to

Araldite 2015 là loại chất kết dính dạng kem hai thành phần, khô ở nhiệt độ phòng và có khả năng co dãn rất tốt. Araldite 2015 là một loại chất xúc biến và có thể lấp đầy lỗ trống cũng như khoảng cách lên đến 10 mm giữa hai bề mặt. Keo rất phù…
Scroll to top