molykote-106-bonded-lubricant

molykote-106-bonded-lubricant

Alt:molykote-106-bonded-lubricant
Caption:

Uploaded to

Thông số đặc biệt Khả năng chịu tải cao ở tốc độ thấp; chịu dung môi và dầu tốt. Hình thức vật lý MoS2 phân tán trong dung môi màu xám đen, graphite và các chất bôi trơn rắn khác với phụ gia đặc biệt; đóng rắn nhiệt. Ứng dụng Bôi vào và kéo dài…
Scroll to top