Hermes BRILLIANCE

Hermes BRILLIANCE

Bộ Sản Phẩm Đánh Bóng

Alt:Hermes BRILLIANCE
Caption:

Uploaded to

Chất lỏng đánh bóng, không chứa silicone. Đánh bóng bề mặt sơn mài trong quá trình sơn ô tô Độ cắt cao với độ bóng tốt Hợp chất không chảy kể cả khi thời gian đánh bóng dài hơn Có thể dễ dàng loại bỏ bằng khăn lau Áp dụng phổ biến cho sơn mài…
Scroll to top