crc-5-56-400g_4f7d12c03dde4aaab068d6cc08af9bde

crc-5-56-400g_4f7d12c03dde4aaab068d6cc08af9bde

Alt:crc-5-56-400g_4f7d12c03dde4aaab068d6cc08af9bde
Caption:

Uploaded to

Bình xịt đa chức năng CRC 5-56 Multi - Purpose 400g là sản phẩm đa năng: Khả năng thẩm thấu cao loại bỏ gỉ sắt, bôi trơn loại bỏ tiếng kêu, tiếng ồn giúp nới lỏng các chi tiết. CRC 5-56 giúp khởi động lại động cơ bị thấm ướt: khử độ ẩm đối với…
Scroll to top