gap_filler_1450_f793c06f4b2d4314894575ec0132d667

gap_filler_1450_f793c06f4b2d4314894575ec0132d667

Alt:gap_filler_1450_f793c06f4b2d4314894575ec0132d667
Caption:

Uploaded to

BERGQUIST® GAP FILLER TGF 1450 là vật liệu lấp đầy khe hở chất lỏng dẫn nhiệt hiệu suất cao, có đặc tính cắt mỏng cao để tối ưu hóa sự kiểm soát trong quá trình sản xuất. BERGQUIST GAP FILLER TGF 1450 có thiết kế mật độ thấp giúp giảm trọng lượng lắp ráp cuối…
Scroll to top