bond_ply_800_2c85203c7773443eb65933125892ece9

bond_ply_800_2c85203c7773443eb65933125892ece9

Alt:bond_ply_800_2c85203c7773443eb65933125892ece9
Caption:

Uploaded to

BERGQUIST BOND PLY TBP 800, Chất dẫn nhiệt, Một phần, Chất kết dính Silicone lỏngBERGQUIST® BOND PLY TBP 800 là băng keo hai mặt cách nhiệt, được sử dụng trong các ứng dụng chiếu sáng đòi hỏi phải truyền nhiệt và cách ly điện. Độ bền liên kết cao thu được ở nhiệt độ môi…
Scroll to top