screen_shot_2021-10-07_at_12.44.23_pm_78469366061d4f7db364806b776497a6

screen_shot_2021-10-07_at_12.44.23_pm_78469366061d4f7db364806b776497a6

Alt:screen_shot_2021-10-07_at_12.44.23_pm_78469366061d4f7db364806b776497a6
Caption:

Uploaded to

Băng keo xốp hai mặt Đặc điểm lớp xốp: Dung sai độ dày thấp Khả năng phục hồi liên tục và lâu dài Đặc tính kết dính: Đặc điểm bề mặt có độ dính trung bình Liên kết bản in tuyệt vời Có thể gỡ ra dễ dàng Liên kết tuyệt vời về phía trục…
Scroll to top