1_80e39e75679f458ca4458873c39d0fbf

1_80e39e75679f458ca4458873c39d0fbf

Alt:1_80e39e75679f458ca4458873c39d0fbf
Caption:

Uploaded to

tesa 53488 là một loại băng keo xé polypropylene được kéo căng có lớp nền 60 micron và chất kết dính tổng hợp. Sản phẩm thể hiện sự liên kết tuyệt vời trên cả bề mặt các tông rắn và sóng. Do có lớp nền độc đáo và độ bám dính tuyệt vời, tesa 53488…
Scroll to top