tesa HAF® 840 8410 băng keo dùng nhiệt kích hoạt

tesa HAF® 840 8410 băng keo dùng nhiệt kích hoạt

Alt:tesa HAF® 840 8410 băng keo dùng nhiệt kích hoạt
Caption:

Uploaded to

tesa HAF® 8410 là băng keo dùng nhiệt kích hoạt phản ứng trên cơ sở kết hợp dùng keo phenolic và cao su nitrile. Ở nhiệt độ phòng tesa HAF® 8410 không dính. Nó được kích hoạt bởi nhiệt và áp suất tác dụng trong một khoảng thời gian nhất định. Tính năng đặc biệt:…
Scroll to top