1_5a62b0a39f154da4b3f4102d323cf295

1_5a62b0a39f154da4b3f4102d323cf295

Alt:1_5a62b0a39f154da4b3f4102d323cf295
Caption:

Uploaded to

tesa® 68144 là băng keo nối cuộn hai mặt mờ dày 100μm bao gồm lớp nền bằng vật liệu không dệt phủ lớp keo dính acrylic được bao bởi lớp vỏ giấy trắng. Công thức kết dính đặc biệt đảm bảo một liên kết an toàn trên nhiều loại vật liệu giấy, ngay cả ở…
Scroll to top