tesa-52118_01fbb3e9208b451d9d22faebc8f233e8

tesa-52118_01fbb3e9208b451d9d22faebc8f233e8

Alt:tesa-52118_01fbb3e9208b451d9d22faebc8f233e8
Caption:

Uploaded to

Băng keo dán bản in dùng cho bản in photopolymer trong in flexo tesa Softprint® 52118 STM TP là băng keo xốp hai mặt, thiết kế đặc biệt để dán bản in photopolymer với độ dày 1,14 mm (0,045") hoặc 1,70 mm (0,067") trong in nhãn bằng công nghệ flexo. Các tính chất độc đáo…
Scroll to top