tesa-52014_151d421f31c74b3d959a3098be1b1d77

tesa-52014_151d421f31c74b3d959a3098be1b1d77

Alt:tesa-52014_151d421f31c74b3d959a3098be1b1d77
Caption:

Uploaded to

tesa Softprint® 52114 STM TP là băng keo xốp hai mặt, thiết kế đặc biệt để dán bản in photopolymer với độ dày 1.14mm (0,045”) hoặc 1.70mm (0,067”) trong ngành in nhãn bằng công nghệ flexo Xốp cứng tạo ra một giải pháp lý tưởng cho việc in đồng màu. Đăc tính xốp: Xốp có…
Scroll to top