52825_f6635f7d4c7a4499839af32fae48892e

52825_f6635f7d4c7a4499839af32fae48892e

Alt:52825_f6635f7d4c7a4499839af32fae48892e
Caption:

Uploaded to

Mô tả sản phẩm Tính chất lớp xốp Dung sai độ dày thấp Tính năng phục hồi liên tục, lâu bền Tính chất lớp chất kết dính Đặc tính tiếp xúc bề mặt với độ bám dính ban đầu thấp Bám dính sau cùng tốt ở cả hai mặt Kháng dung môi Các thuộc tính…
Scroll to top