1_5adaae8351094ffc820ff0ec654b2e6b

1_5adaae8351094ffc820ff0ec654b2e6b

Alt:1_5adaae8351094ffc820ff0ec654b2e6b
Caption:

Uploaded to

tesa® 60400 là loại băng keo đóng gói có nguồn gốc sinh học tái tạo thích hợp cho các ứng dụng đóng gói hàng hóa có trọng lượng trung bình (15 - 30 kg). Băng keo có lớp nền là axit polylactide, còn được gọi là PLA. PLA được sản xuất 100% ở dạng nguyên…
Scroll to top