screen_shot_2021-04-12_at_10.57.42_am_c5e89174fc4b4cacba36558d0bba931f

screen_shot_2021-04-12_at_10.57.42_am_c5e89174fc4b4cacba36558d0bba931f

Alt:screen_shot_2021-04-12_at_10.57.42_am_c5e89174fc4b4cacba36558d0bba931f
Caption:

Uploaded to

Tesapack Extra Strong: băng keo đóng gói chuyên nghiệp, chất lượng cao làm từ PVC mạnh mẽ để đóng gói an toàn các thùng carton nặng, phong bì có đệm và thùng cartonKết dính chắc chắn: do khả năng chống xé rách cao và độ kết dính đặc biệt, loại băng dán bưu kiện này…
Scroll to top