51914_57caf546a23c4d57b8d14ab7644fa41f

51914_57caf546a23c4d57b8d14ab7644fa41f

Alt:51914_57caf546a23c4d57b8d14ab7644fa41f
Caption:

Uploaded to

tesa® 51914 là loại băng dính có thể cuộn lại hai mặt bao gồm lớp nền là giấy lụa và chất kết dính acrylic hòa tan trong nước đã được cải tiến. tesa® 51914 có các tính năng đặc biệt: Thuộc tính tack cao nhất Giá trị bám dính rất tốt trên các loại giấy…
Scroll to top