tesa-4600-xtreme-condition

tesa-4600-xtreme-condition

Alt:tesa-4600-xtreme-condition
Caption:

Uploaded to

Băng keo silicone tự dính cho các ứng dụng chịu lực lớn. Băng keo chịu điều kiện khắc nghiệt Tesa 4600 Xtreme Conditons HD là một trong những loại băng keo cao cấp của Tesa. Tesa 4600 HD là loại băng keo silicone tự tạo hỗn hống mạnh và bịt kín lỗ thủng mà không…
Scroll to top