1_34d4d9fc27ce4cb7a37c29c1d6976639

1_34d4d9fc27ce4cb7a37c29c1d6976639

Alt:1_34d4d9fc27ce4cb7a37c29c1d6976639
Caption:

Uploaded to

tesa® 50551 là băng keo bảo vệ trong suốt là giải pháp hoàn hảo cho việc bảo vệ các bề mặt nhạy cảm trong quá trình vận chuyển. Độ trong suốt của tesa® 50551 giúp dễ dàng nhận biết chỗ bị thiệt hại. Nhờ đặc tính chống UV tốt, tesa® 50551 có thể duy trì…
Scroll to top