avery-4502-tf-yellow

avery-4502-tf-yellow

Alt:avery-4502-tf-yellow
Caption:

Uploaded to

Decal đồ họa màng phim mờ làm hộp đèn xuyên sáng Decal màng phim mờ màu vàng Avery 4502 dùng in hộp đèn – bảng hiệu quảng cáo, dán lên kính. Độ phản xạ và truyền màu sắc và ánh sáng đồng nhất. Bám dính tốt trên nhiều loại vật chất Độ bền màu tuyệt…
Scroll to top